Bestand

Programma studiedag

Bestand Downloaden
KEYNOTES
​​​​​​​
Bestand

A1. Kees van Overveld - SEL (Sociaal-Emotioneel Leren): Leer leerlingen levensvaardigheden

Bestand Downloaden
Bestand

B1. Kees Vernooy - Elk kind een goed begrijpende lezer! Wat vraagt dat?

Bestand Downloaden
Bestand

B1. Werkmap, leerlingen helpen elkaar, door Kees Vernooy beloofd aan de deelnemers van zijn lezing

Bestand Downloaden
Bestand

B1. Powerpoint aansluitend bij de werkmap

Bestand Downloaden
Bestand

D1. Jan Ruigrok - Provocatieve leerlingbegeleiding en herstelgericht werken op school

Bestand Downloaden
Bestand

D1. Extra informatie herstelgesprekken

Bestand Downloaden
Bestand

D1. Extra informatie herstelcirkel

Bestand Downloaden
D1. Links naar de filmpjes die horen bij de extra informatie van Jan Ruigrok: filmpje 1 en filmpje 2

LEZINGEN
​​​​​​​
Bestand

A2. Tinne Van Camp - Mind, Set, Grow!

Bestand Downloaden
Bestand

B2. Kristof Das - Nieuwe autoriteit: een straf alternatief, een alternatief voor straf

Bestand Downloaden
Bestand

C2. Els Menu - Laat de juf gerust

Bestand Downloaden
Bestand

D2. Herbert Roeyers - ASS en onderwijs

Bestand Downloaden

WERKWINKELS
​​​​​​​
Bestand

A3. Ilse Aerden - Kleuters in het rood ... Gericht zoeken en aanpakken

Bestand Downloaden
Bestand

A6. Hannah Boonen, Potential

Bestand Downloaden
Bestand

A8/B10. Tine Bos - Perspectiefgericht coachen op school: de ander, de job en jezelf versterken

Bestand Downloaden
Bestand

A10/B3. Tine Drijkoningen - Leren (anders) organiseren van leerlingen die traag en moeilijk leren

Bestand Downloaden
Bestand

B4. Caroline Vancraeyveldt - Samen-Spel en de kracht van de leerkracht-kindrelatie bij kleuters

Bestand Downloaden
Bestand

B5. Dana Vierstraete - Boekentas, extra rugzak ... Overbelast?!

Bestand Downloaden
Bestand

B6. Liesbet Willems & Ilse Bogaert - Trauma- en cultuursensitief werken op school

Bestand Downloaden
Bestand

C3/D10. Tanja Ceux, Sofie Deprez, Katrien Melotte & Sara Vreys - Elke leerling telt: de leraar maakt het verschil

Bestand Downloaden
Bestand

C4. Martine Ceyssens - Lezer-game & Lezer-scan. Aanpak van ernstige leesproblemen

Bestand Downloaden
Bestand

C4. Martine Ceyssens - Lezer-game & Lezer-scan. Aanpak van ernstige leesproblemen - scanblaadjes

Bestand Downloaden
Bestand

C6. Liesbeth Spanjers - Meertaligheid: een kans voor iedereen!

Bestand Downloaden
Bestand

C8. Kelly Jacobs, Elisabeth Cans & Anneleen Roelandts - Hoe wakker is jouw school? Optimaliseren van de schoolwerking a.d.h.v. leerling-, leerkracht- en directievragenlijsten

Bestand Downloaden
Bestand

C10. Miech Donders & Annelies Stiers - Van begrijpend luisteren tot begrijpend lezen; een doorgaande leerlijn in de basisschool

Bestand Downloaden
Bestand

C10. Miech Donders & Annelies Stiers - Vragen taxonomie, boek Krokodil

Bestand Downloaden
Bestand

C10. Miech Donders & Annelies Stiers - Vragenkaart interactief voorlezen

Bestand Downloaden
Bestand

D3. Hervé Meykens - Nieuwe autoriteit als zelfzorg: assertief, kwetsbaar en zorgzaam dansen in de school!

Bestand Downloaden
Bestand

D5. Ilse Aerden, Tinne Van Camp & Caroline Van Craeyveldt - Meespelen in de hoeken met de focus op zelfsturing

Bestand Downloaden
Bestand

D6. Cristina Dalli Cardillo & Martine Carmans - (Zelf-)sturing, (zelf-)ontplooiing, (zelf-)professionalisering in het buitengewoon onderwijs. De competentiematrix als leidraad voor kansrijk onderwijs

Bestand Downloaden
Bestand

D6. Cristina Dalli Cardillo & Martine Carmans - (Zelf-)sturing, (zelf-)ontplooiing, (zelf-)professionalisering in het buitengewoon onderwijs. De competentiematrix als leidraad voor kansrijk onderwijs - Artikel

Bestand Downloaden
Bestand

D7. Ine Thys - Kansen voor time-in

Bestand Downloaden
Bestand

D8. Kelly Jacobs, Anneleen Roelandts & Anne-Marie Cox - Werken aan een brede basiszorg op het domein van taal, socio-emotionele ontwikkeling ... in de klas a.d.h.v. de toolbox 'BABO de beer'

Bestand Downloaden