Bevestigde sprekers:

Anton Horeweg - Noëlle Pameijer - Gie Deboutte - Idan Amiel - Katrien Struyven - Tine Bos

  • Anton Horeweg is leerkracht en gedragsspecialist. Hij is auteur van o.a. Gedragsproblemen in de klas in het basisonderwijs en Gedragsproblemen in de klas in het voortgezet onderwijs, onderwijsboeken die op een groot aantal Nederlandse en Vlaamse opleidingen inmiddels verplichte literatuur zijn.  
  • Noëlle Pameijer (1959, Verenigde Staten) studeerde klinische ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Zij ondersteunt leerlingen, leerkrachten en ouders, verricht samen met hen HGD, ze werkt als trajectbegeleider volgens de principes handelingsgericht arrangeren (HGA). Daarnaast ondersteunt Noëlle scholen bij de implementatie van HGW en ouderbetrokkenheid. Zij schreef boeken over HGW in het basis- en voortgezet onderwijs en over HGD in de jeugdzorg en het onderwijs
  • Gie Deboutte een lezing met daarin een huidige stand van zaken rond pesten en de bepalende elementen van een antipestbeleid in Vlaamse scholen. Gie Deboutte is voorzitter van het Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten, wetenschappelijk medewerker aan de UAntwerpen en UC Leuven-Limburg en daarnaast ook stafmedewerker bij Tenz (Leefsleutels vzw). Hij zetelt als expert in het VLOR-overlegplatform Welbevinden en preventie van pesten op school.
  • Idan Amiel geeft een lezing rond nieuwe autoriteit en onderwijs, Hij is medegrondlegger en oprichter (samen met Haim Omer) van het New Authority Center.
  • Katrien Struyven is docent aan de Vrije Universiteit Brussel, vakgroep Educatiewetenschappen en aan UHasselt. Haar onderwijs en onderzoek focussen op pedagogisch-didactische leerprocessen bij leerlingen en studenten in diverse onderwijssettings.
  • Tine Bos is docent van de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren en het postgraduaat Coaching en Mentoring. Ze neemt ons mee in de principes van perspectiefgericht coachen, ontregelende interventies en omgaan met weerstand.